Tạo Website Nhà Bán Hàng

Công ty *:

Nhập tên Công ty đầy đủ

Địa chỉ:

Nhập địa chỉ cửa hàng chính thức

Website:

Tên website chính của công ty (không bắt buộc)

Email *:

Địa chỉ email khi khách hàng cần liên hệ

Điện thoại*:

Nhập số điện thoại Hotline để khách mua hàng liên hệ

Tên miền*:

Tên web Bán hàng dự kiến đặt (Ví dụ: myweb.com, shopping.alothau.vn, shop.webcuatoi.com...)

Khu vực hoạt động *:

Chọn các khu vực mà doanh nghiệp bạn hoạt động.
Click nút [+] bên dưới để thêm.

Khu vực hoạt động:

Khu chức năng *:

Chọn Lĩnh vực liên quan đến Sản phẩm mà Bạn định bán.
Click nút [+] bên dưới để thêm.

Khu chức năng:

Nhóm *:

Chọn các Loại Sản phẩm mà bạn định bán.
Click nút [+] bên dưới để thêm.

Nhóm:

Nội dung Giới thiệu *:

Bài viết giới thiệu doanh nghiệp để khách hàng có thể tìm hiểu thông tin trước khi mua sắm.

Logo:

Filetype: jpg,gif,png
Filesize: 32M

Hình cover trong Profile:

Filetype: jpg,gif,png
Filesize: 32M

Công ty

Tên miền

Color 1:

Color 2:

Giao diện minh họa:

TRANG CHỦ

SẢN PHẨM

CÔNG TRÌNH ĐẸP

LIÊN HỆ

XEM THÊM

Chương trình hỗ trợ làm website bán hàng miễn phí cho đối tác bán hàng trên website alothau.vn